_michael vasku

garant

"Vintage vyvolává touhu po minulosti a romantice. Nostalgie potlačuje rozumné vnímání minulosti a pouze dělá staré časy časy dobrými. Je to záležitost intenzivních emocí. Tento konflikt vyřešit, aniž bychom byli neupřímní k minulost či současnosti, je pro designéra jedním z nejtěžších úkolů."

_
_
_

celý tým