_michael van vuuren

produktový design

"Účast na workshopu pro mě byla velice přínosná. Líbila se mi možnost vyzkoušet si práci v týmu složeném ze studentů z několika oborů a pod odborným vedením, která mi dala nový pohled na jejich práci. Zajímavá a užitečná byla také zpětná vazba externích odborníků z firem Ton a mmcité, s nimiž jsme se při projektu setkali."

svítidlo
věšák

_
_
_

další z týmu