Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
fmk.utb.cz

Lenka Grauová (marketing manager)
grauova@seznam.cz

CZECHDESIGN.CZ o.s.
Vojtěšská 3, 110 00 Praha 1
czechdesign.cz

_
_
_

Workshop podpořili: